top of page

Mixua respecteert uw privacy.

Over het algemeen kunt u onze site bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie over uzelf te onthullen. Maar wat als u besluit contact met ons op te nemen? Het belangrijkste is dat we geen persoonlijke informatie over onze klanten verkopen, verhuren, uitlenen of overdragen aan derden. Uw persoonlijke gegevens worden beschermd volgens de toepasselijke wetgeving.


Ons e-mailen

Als u ons een e-mail wilt sturen om een vraag te stellen, zal uw e-mailadres nooit in onze mailingdatabase belanden. Als je ons dat expliciet zou vragen, dan kunnen we dat natuurlijk.


Ons bellen

Als u ons belt, komt uw telefoonnummer niet in een marketingdatabase of iets dergelijks terecht. Mixua doet geen sms-marketing of call center-achtige marketing.

Inschrijven voor de Eco Lifestyle Tour

Ons hoofddoel bij de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin u de gevraagde diensten of informatie te bezorgen.

Opnieuw, uw data zal niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan u de overeengekomen dienst te verstrekken.

Inschrijving op de nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens door Mixua in een bestand opgenomen teneinde u te kunnen informeren over onze blog posts. Indien u achteraf toch beslist dat u geen dergelijke e-mails meer wil ontvangen, dan kan u zich van de distributielijst laten schrappen door de "unsubscribe"-link in de e-mail aan te klikken. Wij zullen uw persoonsgegevens dan onmiddellijk uit onze bestanden verwijderen.

Mixua kan deze Privacy Policy van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan om de Mixua Privacy Policy na te lezen telkens u ons persoonsgegevens verstrekt via onze website. Door contact op te nemen met Mixua via het e-mailadres hello@mixua.be, kan u steeds uw persoonsgegevens bij ons opvragen en/of verbeteren of uit ons bestand laten verwijderen.

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent onze Privacy Policy, aarzel niet ons te contacteren op hello@mixua.be of via het nummer +32 470 18 92 13. U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Comissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be

bottom of page