• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

Nieuw leven uit papieroverschot. New life out of paper surplus.


We weten ondertussen dat we meer natuurlijke bronnen gebruiken dan wat de aarde heeft en de start-up waar ik jullie vandaag over zal vertellen toont een stukje van de oplossing. Deze twee Antwerpse vrouwen hebben een grote liefde voor papier en typografie. Papieroverschot is voor hun geen afval maar classy restjes die een wereld van creativiteit openen. Lees het verhaal verder...

We know by now that we use more natural resources than what the earth has and the start-up that I will tell you about today shows a piece of the solution. These two women from Antwerp have a great love for paper and typography. Paper surplus is not waste for them but classy leftovers that open up a world of creativity. Read the story further...

1. Kunnen jullie kort iets over jezelf vertellen? Can you tell something about yourself?

Linde en ik, Tille, studeerden samen Grafische Vormgeving op Sint-Lucas Antwerpen. Via die opleiding kwamen we vaak in contact met drukkerijen en copyshops die papieroverschotten hadden. Het was voor ons heel inspirerend om met deze resten aan de slag te gaan en zo ontstond Redopapers. We wonen beide in Antwerpen en zijn ook in onze vrije tijd veel bezig met duurzaamheid. Het blijft een heel actief en leuk onderzoek naar nieuwe merken en inspiratie rond een ecologische levenstijl. Zo proberen we met minder afval te leven en enkel eerlijke kledij te kopen.

Linde and I studied Graphic Design together at Sint-Lucas Antwerp. Through this training we often came into contact with printing companies and copy shops that had paper surpluses. It was very inspiring for us to work with these paper remains, and so Redopapers was born. We both live in Antwerp and love to learn about sustainability in our free time. It remains a very active and fun research into new brands and inspiration around an ecological lifestyle. For example, we try to live with less waste and only buy fair clothing.

2. Wat is het verhaal achter Redopapers? What is the story behind Redopapers?

Redopapers is een Antwerpse start-up die nieuw leven geeft aan papieroverschotten. Gepassioneerd door ambachtelijk werken met papier, typografie en mooi, tastbaar design, onderzoeken we manieren om dit papier te verwerken tot unieke, duurzame design producten.

Redopapers is an Antwerp start-up that gives new life to paper surpluses. Passionate about working with paper, typography and beautiful, tangible design, we explore ways to convert this paper into unique, sustainable design products.

3. Wat is jullie missie met Redopapers? What is your mission with Redopapers?

Het drukproces bij drukkerijen resulteert in een hoop papieroverschotten, bedrukt en onbedrukt. Redopapers gaat op zoek naar manieren om deze reststroom tegen te gaan en ze om te zetten naar unieke, handgemaakte producten. Het ecologische aspect wordt doorgetrokken doorheen de hele bedrijfsfilosofie. Zo letten we er bijvoorbeeld op dat de verplaatsingen en verzendingen zo duurzaam mogelijk gebeuren. Redopapers onderschrijft het idee van de circulaire economie en geeft met veel plezier een tweede leven aan restmaterialen.

The printing process at printing companies results in a lot of paper surpluses, printed and unprinted. Redopapers is looking for ways to counteract this residual current and to turn them into unique, handmade products. The ecological aspect is extended throughout the company philosophy. For example, we pay attention to the fact that the movements and shipments take place as sustainably as possible. Redopapers endorses the idea of the circular economy and we are happy to give a second life to residual materials.

4. Wat maakt Redopapers anders? What makes Redopapers different?

Op basis van de papierresten die we krijgen, gaan we aan de slag. Naargelang de resten ontstaat het product. Wij zijn beide grafisch vormgevers. Deze grafische achtergrond resulteert in een grote passie voor papiersoorten en boekontwerp. Er is een bewuste keuze voor een simpel ontwerp, zo worden de verschillende papiersoorten en versnijdingen de hoofdzaak. Redopapers onderzoekt boekbindtechnieken en afwerkingsmethodes. Experiment staat hierbij centraal. In elk product is er een groot aanbod aan verschillende misprints, zo wordt elk stuk uniek.

We start working on the basis of the paper waste we receive. Depending on the residues, the product is created. We are both graphic designers. This graphic background results in a great passion for paper types and book design. There is a conscious choice for a simple design, so the different types of paper and cuts are the main focus. Redopapers researches bookbinding techniques and finishing methods. Experiment is central. In every product there is a wide range of different misprints, so each piece becomes unique.

5. Wat zijn de uitdagingen met Redopapers? What are the challeges with Redopapers? De papieroverschotten waar we mee aan de slag gaan hebben verschillende formaten en diktes. Het sorteren en verwerken van deze papieren vraagt daardoor veel handwerk. We vinden het enorm belangrijk dat alles wordt vervaardigd in Antwerpen en dat is soms een uitdaging. Maar via sociale tewerkstelling hebben we veel enthousiaste helpende handen die het project op die manier mee mogelijk maken.

The paper surpluses that we use to work have different sizes and thicknesses. The sorting and processing of these papers therefore requires a lot of manual work. We think it is very important that everything is manufactured in Antwerp and that is sometimes a challenge. But through social employment we have a lot of enthusiastic helping hands that make the project possible in this way.

6. Waar kunnen we Redopapers vinden? Where can we find Redopapers?

Via onze webshop vind je de hele productlijn. We sturen je bestelling dan op. Maar je kan het, na afspraak, ook komen ophalen in het atelier. Daarbuiten hebben we verschillende verkooppunten in België en de rest van Europa.

Through our webshop you will find the entire product line. We will then send you your order. But you can also come to pick it up in the studio, by appointment. In addition, we have various sales outlets in Belgium and the rest of Europe.

7. Wat zijn jullie favoriete eco-hotspots in Antwerpen? What are your favorite eco-hotspots in Antwerp?

We gaan graag langs bij Host (House of sweets and things) in de statiestraat in Berchem voor cadeautjes of een brunch. Honest gifts and brunch. Kastaar, als ode aan de analoge druktechnieken van vroeger. Ode to the analogue printing techniques of the past. Eco Birdy, een nieuw project rond het recycleren van plastiek kinderspeelgoed naar mooie design kinderstoeltjes. New project around recycling of plastic children toys. Bites & Wines, een vegan restaurant dat werkt met seizoensgebonden groenten en een kleine menu heeft zodat ze geen voedsel hoeven weg te gooien. Vegan restaurant that works with seasonal ingredients and small menu to avoid food waste.

8. Wie volgen jullie op jullie sociale mediakanalen die jullie inspirerend vinden in deze sector? Who do you follow on social media that you find interesting in this sector? Atelier Julie van de Meutter, een textielontwerpster met een ongelooflijk mooie stijl. Textile designer. Lies Mertens, een jong handtassenmerk, het is fijn om haar groei te volgen. Young bag brand. Ophelialingerie, heel mooie lingerie, vervaardigd in Antwerpen. Beautiful lingerie made in Antwerp. Thinking MU, heel grafische duurzame kledij. Grafic sustainable style. Slow down studio & Magali_coffeeklatch.

Meer info over Redopapers/More info on Redopapers: redopapers.com


Meer ecologische inspiratie en tips & tricks:

Facebook @mixua.eco

Instagram @mixua.eco


Copyright © 2021 Mixua - all rights reserved - hello@mixua.be - BE0733 569 923 (België)