• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

5 duurzame alternatieven voor energie


Zoals we ondertussen allemaal weten is de hoeveelheid fossiele energiebronnen eindigend. Sommige bronnen schatten het nog op ongeveer 200 jaar. Hiernaast veroorzaakt zowel ontginning, gebruik en afval van fossiele energie vervuiling aan de lucht, bodem en water. Het is daarom belangrijk om ons te informeren en te kiezen voor duurzame energiebronnen, zodat toekomstige generaties niet zonder energie komen te zitten. Nog maar 6,9% van de energie die we in Vlaanderen gebruiken, is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen.

Duurzame energie is niet hetzelfde als hernieuwbare energie. Bij beide is er sprake van energie uit bronnen die telkens opnieuw kunnen worden geproduceerd, maar bij duurzame energie wordt ook de voorwaarde gesteld dat het winnen en gebruiken van de energie geen nadelige invloed mag hebben op mens en milieu.


Er bestaan al veel verschillende vormen van duurzame energie. De meest gebruikte zijn zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa. Allemaal hebben ze hun eigen voordelen en nadelen. Ik heb onlangs ook geleerd over aardwarmte, daar vertel ik jullie vandaag ook graag over!


duurzaam alternatief energie: aardwarmte vlaanderen belgie

1. Aardwarmte

Dit is een bron die ik nog maar onlangs heb ontdekt en die mij super interessant lijkt! Diep in de aarde is het altijd warm, en warmte betekent energie. Bij het gebruiken van aardwarmte wordt heet water uit de diepe ondergrond opgepompt en via een centrale wordt leidingwater opgewarmd in een warmtenet naar gezinnen en bedrijven. Het wordt dus gebruikt voor verwarming van gebouwen. Het afgekoeld ondergrondse water wordt teruggegeven aan moeder aarde.


Voordelen: Er is een minimale uitstoot van CO2 en het is een natuurlijke warmtebron (die quasi onuitputtelijk is). De aardwarmte-centrale is compact, zonder gigantische koeltorens of immense hoogspanningsmasten. Het werkt in alle weersomstandigheden, een goede aanvulling op zonne- en windenergie.


Nadelen: Het winnen van aardwarmte is niet overal mogelijk (een bepaalde temperatuur en bodemstrucuur is nodig), en ook niet tegen dezelfde prijs.


Dit is in volle ontwikkeling: In Vlaanderen gebeurt er op dit moment volop onderzoek naar de verschillende mogelijkheden voor gezinnen en bedrijven. Hopelijk volgt de rest van Vlaanderen spoedig ;) In Ijsland wordt dit al jarenlang gebruikt, zij verwarmen op deze manier ondertussen al 2/3 van hun huizen.


Hierover zullen we dus de komende jaren beslist meer over horen! Vind je dit interessant en wil je er graag meer over weten? Dan kan je er meer over ontdekken op www.aardwarmte.be.


duurzaam alternatief energie: zonne-energie vlaanderen belgie

2. Zonne-energie

Voordelen: Bij het produceren komt er geen CO₂ vrij. Wat bij de productie van de panelen vrijkwam, wordt al snel gecompenseerd.


Nadelen: Het bied niet veel zekerheid aangezien het aanbod van zonne-energie niet op de energievraag worden afgesteld. Is er veel wind, dan is er hoog rendement. Is er weinig wind, dan is er laag rendement.


duurzaam alternatief energie: wind energie vlaanderen belgie

3. Windenergie

Voordelen: Tijdens het proces komt er ook geen CO₂ vrij. De CO₂ die vrijkwam bij de productie van de windmolen wordt binnen enkele maanden gecompenseerd (doordat de windenergie zorgt voor een besparing op fossiele stroom).

Nadelen: Opnieuw kan er niet op de energievraag worden afgestemd. Waait het niet, dan wordt er geen windenergie opgewekt. Dan moet er een andere energiebron worden gebruikt.

duurzaam alternatief energie: water energie vlaanderen belgie

4. Waterenergie

Voordelen: Ook dit is duurzaam aangezien er bij het opwekken van waterenergie geen CO₂ vrijkomt. Deze bron is wél stabieler dan de vorige twee, doordat er eenvoudiger op de energievraag kan worden afgestemd.


Nadelen: Is nog niet volledig stabiel, soms moet er toch nog een andere bron gebruikt worden.


duurzaam alternatief energie: bio-energie vlaanderen belgie

5. Bio-energie

Voordelen: Is duurzaam wanneer de energie wordt gewonnen uit organische afvalstoffen en materiaal dat geen ander doel kan dienen. Denk aan: tuinafval, gebruikt frituurvet of oneetbare delen van landbouwgewassen.


Nadelen: Bij het verbruiken komt er wel CO₂ vrij. Als de energie wordt gewonnen uit voedingsgewassen is het hernieuwbaar, maar niet duurzaam. Er gaat dan namelijk landbouwgrond verloren die ook voor het verbouwen van voedselgewassen had kunnen worden gebruikt. Vaak worden hiervoor bossen gekapt, wat bovendien ook de lokale biodiversiteit in gevaar brengt.Over Mixua

Mixua gelooft dat iedereen een positieve impact kan maken. Daarom willen we inspireren op weg naar een meer ecologische levensstijl. Dit doen we via verschillende activiteiten zoals de Eco Tours, online workshops en online ontdekkingsgids.


Meer ecologische inspiratie en tips & tricks:

Facebook @mixua.eco

Instagram @mixua.eco